Sale
  • Horizon Sakerz Replacement Coils

Horizon Sakerz Replacement Coils

$19.95

These coils are compatible with the Horizon Sakerz Subohm Tank only.

They are NOT compatible with the Falcon or any other Horizon product.

Specs:

  • 2 in 1 Mesh 0.17ohm: 70W
  • Mesh 0.16 ohm: 70W
  • Mesh 0.4 ohm: 40W

What's in the box:

  • 3 x Horizon Sakerz Replacement Coils